Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: |

Informacja administratora

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Samorządowy Ośrodek Kultury, Rynek 3, 32-566 Alwernia.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Beaty Kucharczyk – adres kontaktowy e-mail iod@sokalwernia.home.pl w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z wspieraniem i promocją twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych kultury, zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie z art. 6 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar