Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: |

O instytucji

Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni (SOK) istnieje od 8 czerwca 1995 r. Podstawowym celem jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Alwernia.

W naszym ośrodku kultury działa Grupa Twórcza Millennium skupiająca artystów, twórców ludowych, przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z terenu całej gminy. Millennium aktywnie włącza się w kalendarz imprez ośrodka, szczególnie w jarmarki i kiermasze Świąteczne  oraz Festiwal Smaków Gminy Alwernia. Na parterze budynku, znajduje się  Galeria A im. Jana Chrząszcza  gdzie organizowane są cykliczne wystawy, wernisaże oraz spotkania autorskie.

Samorządowy Ośrodek kultury prowadzi zajęcia stałe dla dzieci i młodzieży, które odbywają się w Alwerni oraz w domach ludowych na terenie gminy. Zespół Pieśni i Tańca Krakowiaczek skupia dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych. Swoim bogatym repertuarem uświetnia największe imprezy gminne, powiatowe oraz te o zasięgu ogólnopolskim. Krakowiaczek koncertuje również poza granicami naszego kraju zdobywając wysokie miejsca w konkursach. Zespół prowadzi też działalność edukacyjną. Prowadzone są również zajęcia to nauki gry na pianinie, podstawy gry na gitarze, zajęcia rytmiczno-wokalne, plastyczne i świetlicowe. Uczestnicy zajęć zdobywają wysokie miejsca w konkursach gminnych i powiatowych, jak również reprezentują Gminę Alwernia i Samorządowy Ośrodek Kultury podczas występów estradowych w kraju i za granicą. Grupy wokalno-instrumentalne uświetniają swoimi występami Dni Gminy Alwernia, Biesiadę Patriotyczną, Koncerty Kolęd i Pastorałek  oraz duże i małe wydarzenia kulturalne na terenie gminy Alwernia. Dodatkowo młodzież realizuje swoje pasje uczęszczając na zajęcia Klubu Krótkofalarskiego.  Samorządowy Ośrodek Kultury jest również organizatorem gminnych konkursów i festiwali, kameralnych imprez kulturalnych w gminie jak również dużych koncertów plenerowych. SOK koordynuje zajęcia dla najmłodszych podczas ferii zimowych organizując warsztaty tematyczne, przedstawienia teatralne, wycieczki oraz współorganizując zimowiska. Prowadzimy także działalność wydawniczą (okolicznościowe broszury, ulotki, tomiki poezji, płyty promujące działalność artystyczną).   Oferta ośrodka stale się powiększa. Od listopada 2020r. w naszym ośrodku kultury śpiewa Chór Gospel Alwernia, skupiający głównie osoby dorosłe i seniorów, który koncertując  promuje naszą gminę na zewnątrz. Nasz ośrodek kultury jest również współorganizatorem cyklu imprez o charakterze patriotycznym, które z powodzeniem realizuje zdobywając środki zewnętrzne.  Współpracujemy z Gminą Alwernia, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Alwerni, Klasztorem oo. Bernardynów, przedszkolami, szkołami z terenu gminy,  szczepem harcerskim, jak również z instytucjami kultury z terenu powiatu chrzanowskiego. Współpraca z organizacjami pozarządowymi przekłada się na innowacyjną ofertę skierowaną do mieszkańców oraz realizację wielu przedsięwzięć w tym wspólnych projektów, finansowanych z pozyskanych środków pozabudżetowych. W myśl zasady "Razem Możemy Więcej", Samorządowy Ośrodek Kultury we współpracy  i  partnerstwem publicznym, prywatnym i non-profit, zwiększa zakres swojej działalności, oraz ofertę skierowaną do mieszkańców i turystów.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar